Manon Nijhuis | Oerenergie

Manon Nijhuis | Oerenergie

Manon Nijhuis, Oerenergie

“Vanuit een passie begeleid en stimuleer ik kinderen en ouders om (opnieuw) hun balans te vinden en te behouden. De natuur is voor mij een natuurlijk en belangrijk hulpmiddel.  Het is een zachte, maar ook krachtige katalysator om het evenwicht tussen ouder en kind te herstellen.

Voor mij geldt het principe dat ouder en kind van nature in balans zijn. Wanneer de energetische balans binnen een gezin is verstoord, kan een kind gedragsproblemen gaan vertonen. Niet het probleem staat centraal, maar het kind. Niet de therapeut biedt de oplossing, het kind ontdekt deze zelf. Ik kijk naar wat een kind doet, waarmee het speelt, hoe het zich beweegt en zich gedraagt. Daarnaast luister ik vooral, naar zowel kind als ouder.

Oerenergie brengt kinderen dan ook letterlijk en figuurlijk in beweging. In het bos, aan het water, op een speelveld of in een parkje in de wijk. Dat zorgt ervoor dat zij zich weer verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. Maar ook dat zij vol levensenergie zijn en zich veilig voelen. Natuurspeelbossen zijn bijvoorbeeld ideale plekken om de verbinding met de natuur te maken en energie op te doen. Een kind gebruikt water om alles te laten stromen, hout om te groeien en goed te aarden, vuur om zijn passie te uiten en aarde om weer tot rust te komen. In de natuur zijn al deze elementen aanwezig.”

Meer info:
www.oerenergie.nl

 

MY SESSIONS