Renée Eek

Voor een prettig leven is de gezondheid van ons “innerlijk landschap” net zo van belang als het landschap om ons heen. Mijn hart ligt bij duurzaamheid … ín ons en óm ons heen.
Graag draag ik bij aan een positieve ontwikkeling van mensen, omgeving en aarde.

Ik ben een levendig mens, vindingrijk, opbouwend kritische blik, interesse in mensen, vriendelijk. Mijn makkes zijn ‘soms te snel/te veel’; hersens die teveel zien en overal heen willen; soms juist te geremd. Onderling contact en natuur, spelen en diepgang maken me ópen. Ervaringsdeskundig door eigen innerlijke processen. Geleidelijk word ik wijzer en lichter.
Ik hou van mensen en van onze processen, vandaar dat Astrologie en opstellingen me al jaren boeit. Heerlijk om mensen eenvoudig gereedschap in handen te geven waar ze zelf mee verder kunnen.

Met plezier en wijsheid begeleid ik mensen op weg naar méér eigen innerlijke wijsheid. Mijn werkwijze is ervaringsgericht, speels en praktisch. Mijn doel is vrijer stromende levensenergie, het vergroten van zelfkennis, -acceptatie en -regie. Mijn middelen zijn de astrologische gereedschappen, (astro-)opstellingen, diverse werkvormen en mijn eigen persoon.

Renée Eek
Maarssen, bij Utrecht / renee.eek@planet.nl / https://www.facebook.com/renee.eek.9 


Workshop   Vanuit Aardse Stilte tot Stralen komen – Astro-opstellingen

Iedereen heeft Zonnekracht.
Jouw Zonnekracht heeft een eigen karakter.
Elke Zonnekracht is een Vuur-kracht die tot uitdrukking wil komen.
Jouw Zon wíl stralen, ook als je jóuw manier van “stralen” niet (altijd) herkent.  Wannéér en hóe straal jij?
De inzet van deze workshop is je eigen “straal-kracht” beter te leren kennen.
De onstuitbaarheid van de Vuur-kwaliteit van de Zon, en daar tegenover de rust en stilte van de Aarde-kwaliteit. Aarde en Vuur. Beide zijn nodig.

Van “alle wegen naar Rome” is een Astro-opstelling er één die contact maakt met onze innerlijke werkelijkheid via het erváren. Zonder astrologische voorkennis verken je hoe Aardse rust en vurige Zonnekracht zich in jou verhouden.

We gaan vanuit de rust – stilte  ….. een opening naar een eerstvolgende groeistap onderzoeken. In de stilte liggen de “eieren” te wachten om tot leven te komen. Uiteindelijk wil álles in ons meewerken om ons te laten stralen, om te léven wat we hier komen doen.

In de workshop verken je welke planeten jouw Zon helpen stralen, welke planeten helpen je die beweging vanuit de stilte naar groei en bloei te maken.
Planeten staan voor de diverse drijfveren en behoeften in jou.

Om een indruk te krijgen van de rijke bron waaruit we putten, hierbij een kort lijstje.

Zon Stralen, centrum kracht, zelfexpressie, warm, spelen
Maan Voeden, reagerend leren, voelen, koesteren, veilig stellen
Mercurius Begrijpen, communiceren, verband leggen, onderscheiden, praktisch, bijdragen
Venus Waarde gevoel, genieten, relatie met jezelf en ander(en), ziet 2 kanten, weegt
Mars Initiatiefkracht, voor jezelf opkomen, direct, actie, moed
Jupiter Waarheid zoeken, betekenis geven, leren, overdragen, groeien
Saturnus Verwerkelijken, vorm geven, structureren, doelgericht, verantwoordelijk
Uranus Vernieuwend, doorbrekend, bevrijdend, expressie van het collectief
Neptunus Vervullend, vraagt overgave, verbindt met het Al, dromen, zingeving
Pluto Diepgang, intens, het verborgene boven tafel halen, transformerend

 

Van een Astro-opstelling mag je diep inzicht verwachten en nieuw gereedschap.