Karina Deutekom | Nova Luna – vrouwencirkels

Karina Deutekom | Nova Luna – vrouwencirkels

Onder de naam Nova Luna leid ik verschillende vrouwencirkels, omdat ik ervan overtuigd ben dat vrouwen weer in hun (vrouwelijke) kracht komen door zich te verbinden met elkaar, door individuele en collectieve processen samen aan te gaan en te delen, door diep in onze lichamen te zakken en in onze bekkens aanwezig te zijn. Iedere bijeenkomst in de cirkel ervaar ik weer als magisch, het energieveld, de verbinding, de openheid en de liefde die dan voelbaar is voor onszelf en voor anderen. Ik leid de cirkels als een ceremonie. Een ceremonie waarin er ruimte is om aan bod te laten komen wat aan bod wil komen, wat gezien wil worden, ondersteund door meditatie, zacht lichaamswerk, healing, dans, deelcirkel, tantra en sjamanisme.

Meer informatie op facebook bij Nova Luna vrouwencirkels.


workshop: Her-inner je baarmoeder

Voor iedere vrouw is de baarmoeder haar krachtcentrum van waaruit haar energie, haar kracht kan vloeien. Het is tijd dat we onze baarmoeders gaan her-inneren, dat we de krachten weer gaan voelen, dat we weer gaan luisteren naar de wijsheid. Onder begeleiding van de drum gaan we op onderzoek uit en brengen we meer aandacht en energie naar onze baarmoeders. Wat wil ze? Hoe klinkt ze? Wat heeft ze ons te vertellen? Is er oude pijn opgeslagen? We gaan volledig onze lichamen in, we laten onze lichamen spreken. Afhankelijk van de groep vrouwen, van wat zich op dat moment aandient, maken we gebruik van geleide meditatie, ademhaling, zacht lichaamswerk, aanraking en/of voice dialogue.


workshop: Wat betekent vrouw-zijn voor jou?

In deze workshop komen we in een cirkel bijeen en onderzoeken we ons vrouw-zijn. We doen verschillende oefeningen om antwoord te krijgen op de volgende vragen: Wat betekent vrouw-zijn voor ons, hoe hebben we dat overgedragen gekregen, welke (collectieve) associaties zijn er bewust dan wel onbewust? Ook maken we een reis onder begeleiding van de drum, een reis hoe het zou zijn om van jongs af aan alleen positief bekrachtigd te worden in je vrouw-zijn, hoe het zou zijn als je vrouwelijke energie als heel waardevol wordt gezien, als je volop sisterhood om je heen zou ervaren. En in de cirkel koppelen we terug, vanuit ons hart, wat we hebben ervaren. Door elkaars ervaringen te horen, worden we gespiegeld en vergroten we ons bewustzijn op ons vrouw-zijn nog meer.

 

MY SESSIONS