Renée Eek | Astro-opstellingen

Voor een prettig leven is de gezondheid van ons “innerlijk landschap” net zo van belang als het landschap om ons heen. Mijn hart ligt bij duurzaamheid … ín ons en óm ons heen.
Graag draag ik bij aan een positieve ontwikkeling van mensen, omgeving en aarde.

Ik ben een levendig mens, vindingrijk, opbouwend kritische blik, interesse in mensen, vriendelijk. Mijn makkes zijn ‘soms te snel/te veel’; hersens die teveel zien en overal heen willen; soms juist te geremd. Onderling contact en natuur, spelen en diepgang maken me ópen. Ervaringsdeskundig door eigen innerlijke processen. Geleidelijk word ik wijzer en lichter.
Ik hou van mensen en van onze processen, vandaar dat Astrologie en opstellingen me al jaren boeit. Heerlijk om mensen eenvoudig gereedschap in handen te geven waar ze zelf mee verder kunnen.

Met plezier en wijsheid begeleid ik mensen op weg naar méér eigen innerlijke wijsheid. Mijn werkwijze is ervaringsgericht, speels en praktisch. Mijn doel is vrijer stromende levensenergie, het vergroten van zelfkennis, -acceptatie en -regie. Mijn middelen zijn de astrologische gereedschappen, (astro-)opstellingen, diverse werkvormen en mijn eigen persoon.

Renée Eek
Maarssen, bij Utrecht / renee.eek@planet.nl / https://www.facebook.com/renee.eek.9 


Workshop Astro-opstellingen – Hoe gaat het met jou en je “pad”?

Zoals een horoscoop inzicht kan geven in je persoonlijke innerlijke krachten en hun onderlinge verhoudingen, zo onthult die ook informatie over je levensrichting: wat roept jou? Waar gaat het om in jouw leven?
Géén zorg over astrologische kennis: Je maakt gevoelsmatig contact met de betreffende spirituele punten, en merkt hoe het gaat met jou op jouw ‘pad’.

De horoscoop-aanwijzingen voor je levensrichting zijn symbolisch. De symbolen laten een ontwikkel-richting zien die heilzaam is voor de persoon die je nú bent, astrologisch de ‘Noordknoop’.
En ze tonen aan waar je “vandaan komt”, thema’s in je ‘rugzak’, astrologisch de ‘Zuidknoop’. Welke keuzes wij hierin maken, is vrij. Je pad gaan, is díenend voor je Zieleweg.
We gaan voelen en ervaren.
Iedereen (tegelijk) doet een opstel-onderzoek hoe het voelt in de plekken van het verleden en van de toekomst, respectievelijk Zuidknoop en Noordknoop. Daarna doen we enkele persoonlijke opstellingen en representeer je voor elkaar.

Licht?
Werkelijk erkennen van (de lasten van) het verleden maakt lichter. Evenals werkelijk onze potentie durven aankijken. We forceren niéts, we onderzoeken en nodigen uit tot gezonde beweging.

In principe zonder horoscoop.
De horoscoop kan helpen de opstelling te duiden. Dus als je dat wel wilt, mail dan vóóraf je geboortedatum, -plaats én geboortetijd aan renee.eek@planet.nl