Renée Eek | Astro-opstellingen

Voor een prettig leven is de gezondheid van ons “innerlijk landschap” net zo van belang als het landschap om ons heen. Mijn hart ligt bij duurzaamheid … ín ons en óm ons heen.
Graag draag ik bij aan een positieve ontwikkeling van mensen, omgeving en aarde.

Ik ben een levendig mens, vindingrijk, opbouwend kritische blik, interesse in mensen, vriendelijk. Mijn makkes zijn ‘soms te snel/te veel’; hersens die teveel zien en overal heen willen; soms juist te geremd. Onderling contact en natuur, spelen en diepgang maken me ópen. Ervaringsdeskundig door eigen innerlijke processen. Geleidelijk word ik wijzer en lichter.
Ik hou van mensen en van onze processen, vandaar dat Astrologie en opstellingen me al jaren boeit. Heerlijk om mensen eenvoudig gereedschap in handen te geven waar ze zelf mee verder kunnen.

Met plezier en wijsheid begeleid ik mensen op weg naar méér eigen innerlijke wijsheid. Mijn werkwijze is ervaringsgericht, speels en praktisch. Mijn doel is vrijer stromende levensenergie, het vergroten van zelfkennis, -acceptatie en -regie. Mijn middelen zijn de astrologische gereedschappen, (astro-)opstellingen, diverse werkvormen en mijn eigen persoon.

Renée Eek
Maarssen, bij Utrecht / renee.eek@planet.nl / https://www.facebook.com/renee.eek.9 


Workshop Aarde en Vuur: ons gereedschap om Opnieuw te beginnen. Astro-opstellingen

Hoe vaak maken we een nieuwe cyclus mee? Als een golfslag, als eb en vloed en de adempauze tussen de golven. Als na een soort stilte het leven zich weer roert….je je kop opsteekt, je energie voelt dringen en weer iets (nieuws) wílt!

Elke ochtend begint een nieuw dag. Vanuit het donker en de rust in je bed, kom je weer in beweging. Deze beweging vanuit Yin naar Yang is verwant aan een beweging van de elementen Aarde en Vuur. Vanuit de Aarde richten we ons op met ons levensvuur.

Vuur is een onstuitbaar element. Onze Zon, Mars en Jupiter vertellen ons iets over ons vermogen (weer) in beweging te komen, iets (nieuws) te willen. Ons vermogen een reden te vinden om op te staan, en bv. om te kunnen “zien” waar we heen willen.

Iedereen heeft vuurkracht in haar Zonnekracht, in haar Mars en Jupiter.Hoe staan wij (weer) op? Hoe beginnen wij opnieuw?In deze workshop gaan we iets verkennen van deze oprichtende kracht.In ieders basis gereedschap zijn méér factoren die onze “beginkracht” kleuren/karakter geven. In de workshop gaan we niet technisch in op die achtergronden*. We gaan praktisch met opstellingen verkennen hóé het gesteld is met jouw vuurkracht – je oprichtend vermogen.

Wel even technisch: jouw vuurplaneten staan elk in een dierenriemteken; die tekens kleuren sterk dat “hóé” van jóuw vuurkracht. Omdat dat teken een ánder element kan inbrengen, en om andere hier niet genoemde factoren, herkennen we niet altijd onze vuurkracht.We gaan het onderzoeken. Mijn inzet voor deze workshop is om ons vermogen “opnieuw te beginnen, opnieuw op te staan” beter te leren kennen, en, wie weet, te versterken.Een Astro-opstelling is een uitnodiging om contact te maken met je innerlijke werkelijkheid via het erváren. Zonder astrologische voorkennis verken je jouw bewegingsvermogen van Aardse rust naar Vuurkracht.Een Astro-opstelling kan diep inzicht brengen en nieuw gereedschap.

* Mocht je je geboortegegevens bij je hebben, dan kunnen we daar allicht buiten de workshop naar kijken.